biuro podatkowe poznań

Czym zajmują się pracownicy w biurze podatkowym w Poznaniu?

Pracownicy w biurze podatkowym w Poznaniu zajmują się podatkiem od nieruchomości, który należy odprowadzać do urzędu miasta na podstawie decyzji o wysokości naliczanej stawki podatku. Pracownicy biur podatkowych pracując w biurze podatkowym w Poznaniu pomagają rozliczyć podatek, który jest płacony od nieruchomości. Podatkiem od nieruchomości objęte są także inne rodzaje nieruchomości takie jak działki rolne, gospodarstwa rolne, lasy oraz działki budowlane. 

Jakie usługi świadczy biuro podatkowe w Poznaniu? 

Biuro podatkowe w Poznaniu oferuje szeroki wachlarz usług podatkowych, które obejmują: 

 • Pomoc w uzyskaniu decyzji o wysokości naliczanej stawki podatku od nieruchomości. 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Porady podatkowe 
 • Prowadzenie podatkowych kalkulacji 
 •  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów 
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych 
 • Prowadzenie książek płac 
 • Prowadzenie ksiąg wyposażenia i środków trwałych 
 • Prowadzenie ksiąg budżetowych 
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych 
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych 
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie podatkowej księgi inwentarzowej 
 • Prowadzenie podatkowej księgi wyposażenia i środków trwałych 
 • Prowadzenie podatkowej księgi budżetowej 
 • Prowadzenie podatkowych kalkulacji

Jak założyć biuro podatkowe w Poznaniu? 

Jeśli chcemy założyć biuro podatkowe w Poznaniu potrzebna jest zgoda urzędu miasta na prowadzenie takiej działalności. Także aby założyć biuro podatkowe w Poznaniu, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie miasta Poznania.

Co należy posiadać, aby  założyć biuro podatkowe w Poznaniu ? 

 • Należy posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (lub ukończone studia podyplomowe) z zakresu finansów i rachunkowości, 
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostkach gospodarczych o dużej liczbie pracowników i rozbudowanym systemie finansowo-księgowym), 
 • Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, 
 • Posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w formie uproszczonej
 • Doświadczenie roczne w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 
 • Posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu książki inwentaryzacyjnej.