TVN Biznes: najnowsze informacje finansowe

TVN Biznes: najnowsze informacje finansowe

Najnowsze informacje finansowe – gospodarka na szczycie

Stabilny wzrost w przemyśle
Polska gospodarka jest w dobrej formie i wciąż rośnie. Według danych GUS, wzrost w przemyśle wytwórczym wyniósł w ostatnim kwartale około 4,8%, co oznacza, że znacznie przekroczyła oczekiwania i utrzymała stabilny wzrost w tym sektorze. W dalszym ciągu widać wzrost w wytwarzaniu produktów przemysłowych, w szczególności w branżach: maszyn i urządzeń elektrycznych, samochodowych oraz w produkcji chemikaliów.

Szybki wzrost eksportu
Polski eksport umacnia się od początku 2018 roku. Według danych GUS, wywóz towarów wzrósł w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 5,4%. Najszybszy wzrost zaobserwowano w eksporcie samochodów osobowych, produktów chemicznych, maszyn i urządzeń inżynieryjnych oraz komputerów i wyrobów elektronicznych. Według analityków rynkowych ten szybki wzrost eksportu wynika z ożywienia gospodarczego w strefie euro, co w połączeniu z wysoką poprawą produktywności w Polsce pozytywnie wpływa na wywóz towarów.

Spodziewany wzrost zatrudnienia
Zgodnie z danymi GUS, widoczny jest wyraźny wzrost zatrudnienia w Polsce. W trzecim kwartale 2018 roku odnotowano wzrost liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw o 2,3%, co w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza, że nastąpiło około 130 tysięcy nowych miejsc pracy. Przewiduje się, że w następnym kwartale zatrudnienie wzrośnie jeszcze bardziej i wyniesie ponad 3%, co byłoby najwyższym poziomem w historii.

Korzystne trendy w rynku nieruchomości
Na rynku nieruchomości obserwuje się teraz korzystne trendy. Na przykład w Warszawie i Krakowie odnotowano wzrost cen mieszkań o około 6%. Poza tym, w ciągu ostatnich 6 miesięcy ceny mieszkań wzrosły w całym kraju o 3,2% – dane te są zgodne z danymi GUS. Wszystko wskazuje, że trend ten będzie się utrzymywał w najbliższych miesiącach, co może być korzystne dla inwestorów rynku nieruchomości.

Gospodarka odnotowuje ogólny wzrost
Polska gospodarka nieustannie rośnie. Według danych GUS, wzrost PKB wyniósł w ciągu ostatniego kwartału 4,5%, co oznacza, że był wyższy niż w kwartale poprzednim o 0,5%. Wszystko wskazuje na to, że gospodarka będzie kontynuować tendencję wzrostową, ponieważ sektor przemysłowy wciąż się rozwija, a eksport rośnie. Analitycy rynkowi przewidują, że w przyszłym roku krajowy PKB może osiągnąć 5-procentowy wzrost, co byłoby najwyższym poziomem od 2015 roku.

Inflacja znacznie niższa
Według GUS, inflacja w Polsce jest znacznie niższa niż w poprzednich miesiącach. W październiku inflacja wyniosła tylko 1,4%, co oznacza, że spadła z 2,1% w wrześniu. Spadek inflacji można tłumaczyć słabnącymi cenami żywności i usług, co jest korzystne dla przeciętnych Polaków, ale może mieć również skutki uboczne dla rynków finansowych.

Spadek cen ropy
Cena ropy naftowej od jesieni 2018 roku systematycznie spada. Według danych GUS, cena ropy spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni z około 80 USD za baryłkę do około 60 USD za baryłkę. Analitycy rynkowi twierdzą, że spadek ten wynika głównie z wzrostem produkcji w Ameryce Północnej oraz ze wzrostem produkcji w Rosji, które wywołało nadpodaż na rynku.

Stabilny rynek walutowy
Na rynku walutowym nie nastąpiły istotne zmiany od ostatniego kwartału. Kurs polskiego złotego do dolara utrzymuje się na poziomie około 3,7, co oznacza, że jest on wciąż wyższy niż w poprzednim kwartale. Stabilny kurs złotego wobec dolara oznacza, że inwestorzy z zagranicy czują się bezpiecznie inwestując w polską walutę.

Wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym
Według danych GUS, odnotowano wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym w Polsce, w tym w szczególności nowymi technologiami. Na przykład w trzecim kwartale 2018 roku odnotowano wzrost liczby nowych technologii o około 15%, co w porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza około 6 miliardów złotych nowych inwestycji.

Tendencja spadkowa na rynku kredytów
Zgodnie z danymi GUS, w trzecim kwartale 2018 roku odnotowano spadek liczby nowych kredytów o 0,3%. Jest to wyraźny spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym odnotowano wzrost liczby nowych kredytów o około 0,7%. Analitycy rynkowi przewidują, że tendencja ta będzie się utrzymywać w następnych miesiącach, w związku z czym banki będą musiały zmienić swoje strategie, aby utrzymać zainteresowanie nowymi kredytami.

Podsumowując, najnowsze informacje finansowe wskazują na optymistyczny obraz polskiej gospodarki. Przemysł produkcyjny i eksport wciąż rosną, a gospodarka ogólnie odnotowuje wzrost. Inflacja jest niższa, ceny nieruchomości rosną, a rynek kredytów i walutowy utrzymują się na stabilnym poziomie. Wszystko to wskazuje na to, że gospodarka Polski jest w dobrej kondycji i będzie nadal rosnąć.