zakładanie spółek

Zakładanie spółek-rodzaje

Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej, w której wierzycielem jest każdy wspólnik. Spółka jawna jest spółką kapitałową, ponieważ wymaga wniesienia określonej kwoty na poczet kapitału zakładowego. Najczęściej w takiej spółce wierzyciele mogą żądać od wszystkich wspólników zapłaty zobowiązań spółki. Wierzyciel może żądać od wszystkich wspólników spółki jawnej wyłącznie wtedy, gdy spółka jawna jest w stanie płacić swoich długów. W takiej sytuacji wierzyciel może żądać od wszystkich wspólników równej kwoty w ramach wykonania umowy. 

Zakładanie spółek – spółka partnerska

Spółka partnerska to jedna z form prawnych, jakie można zastosować przy zakładaniu spółki. Spółka partnerska powstaje wówczas, gdy dwie osoby fizyczne (lub osoby fizyczne i osoby prawne) łączą swoje wkłady pieniężne w jednym podmiocie i wspólnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli jedna ze stron spółki partnerskiej przestanie prowadzić działalność gospodarczą, to spółka partnerska przechodzi w stan likwidacji. 

Czy w zakładaniu spółek, spółka partnerska jest opłacalna? 

W kwestii opłacalności spółki partnerskiej możemy stwierdzić, że jest to jedna z popularniejszych form prowadzenia spółki na terenie naszego kraju. Wiele osób wybiera właśnie formę spółki partnerskiej, jako że jest ona prosta w prowadzeniu i nie wymaga od żadnej ze stron włożenia w niej zbyt wiele wysiłku. Więcej na: https://anowak.com.pl/zakladanie-spolek/Spółka partnerska to forma prowadzenia spółki, która jest wygodna dla wszystkich stron, jako że jest ona przeznaczona dla dwóch osób, które prowadzą spółkę jednoosobowo. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją również wady spółki partnerskiej. Wśród nich należy wymienić tak liczne sprawy związane z prowadzeniem spółki, jakie mogą być prowadzone przez każdą ze stron. W przypadku spółki partnerskiej jedna ze stron może prowadzić swoją działalność bez konieczności prowadzenia spółki partnerskiej. Spółka partnerska nie ma własnego osobowości prawnej, a jedynie może być prowadzona przez dwie osoby fizyczne (lub osoby fizyczne i osoby prawne). Porównując zalety i wady spółki partnerskiej, możemy stwierdzić, że jest to jedna z lepszych form prowadzenia spółki na terenie naszego kraju. Spółka partnerska to forma prowadzenia spółki, która jest prosta w prowadzeniu i nie wymaga od żadnej ze stron włożenia w nią zbyt wiele wysiłku.