Wypłata odszkodowania za wypadek w pracy

Wypadek w pracy jest bardzo przykrym doświadczeniem, które może całkowicie zmienić życie człowieka. Każdego roku tysiące osób pada ofiarą wypadków przy pracy, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowych. Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub w drodze powrotnej do domu.

Kiedy udać się do kancelarii prawnej

W przypadku wypadku w pracy możemy otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy od naszego pracodawcy, które pomoże mu pokryć koszty leczenia i rehabilitacji oraz pomoże mu odzyskać utracone dochody. Jeśli jednak uważamy, że odszkodowanie jest niewystarczające, to możemy udać się do kancelarii prawnej (http://jtadwokaci.pl/odszkodowania/), która pomoże nam w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania oraz pomoże pracownikowi przejść przez proces uzyskiwania odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy

Przepisy prawa pracy nie określają wysokości odszkodowania, jednak w przypadku śmierci pracownika w wyniku wypadku pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie pracownika odszkodowanie w wysokości co najmniej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik ulegnie poważnemu uszczerbkowi na zdrowiu w wyniku wypadku, pracodawca jest obowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez sąd lub ugodę stron. Odszkodowanie można uzyskać także z tytułu utraty zdolności do pracy. W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy odszkodowanie wynosi 100% wynagrodzenia, a w przypadku częściowej utraty zdolności do pracy – do 50%.

Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy nie zostanie wypłacone

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie będzie wypłacone, jeżeli pracownik nie udowodni, że doszło do wypadku w pracy. Pracownik musi wykazać, że wypadek był wynikiem niewłaściwego stanu lub wadliwego wykonania pracy. Odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w wyniku swojego rażącego niezachowania ostrożności. Odszkodowanie nie jest wypłacane również w przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w wyniku swojego niestosowania się do przepisów BHP. Inne powody, dla których odszkodowanie nie będzie wypłacone, to:

  1. pracownik nie był ubezpieczony;
  2. pracownik nie miał aktualnego badania lekarskiego;
  3. wypadek nastąpił po godzinach pracy;
  4. pracownik był na co najmniej 50% winny wyp