Na czym polegają stałe zlecenia transportowe do 3.5t?

Stałe zlecenie transportowe to zlecenie transportu drogowego towarów, które mają być dostarczone w określone miejsce. Może z tego skorzystać firma transportowa lub klient indywidualny. Stałe zlecenia transportowe to jednorazowo do 3,5t. Oznacza to, że istnieje duże zapotrzebowanie na transport tych towarów samochodami dostawczymi, ciężarowymi i autokarami.

Zapotrzebowanie na stałe zlecenia transportowe do 3.5t

Według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), zapotrzebowanie na stałe zlecenia transportowe wzrosło od 2000 roku. Niektóre z tych zamówień są również bardzo duże, dlatego ważne jest, aby były transportowane bezpiecznie i sprawnie. Firma transportuje towar z miejsca A do miejsca B w bardzo krótkim ściśle określonym czasie. Stałe zlecenia transportowe to częsty rodzaj zleceń składanych przez kierowcę i pomocnika kierowcy.
Stałe zlecenia transportowe (STO) to powszechny rodzaj zleceń składanych przez kierowcę i pomocnika kierowcy. Zwykle są używane do transportu towarów w określonym obszarze lub regionie, takich jak ciężarówki, furgonetki lub pociągi. STO umieszcza się na szyldzie elektronicznym i/lub papierowym, takim jak szyld elektroniczny lub szyld papierowy. STO może być napisane w dowolnym języku, ale zwykle jest napisane w języku angielskim, ponieważ służy do komunikacji między kierowcami a ich asystentami.
Typowe zlecenie składa się z trzech pól. W przyszłości zapotrzebowanie na transport drogowy będzie rosło.

Duża liczba stałych zleceń transportowych do 3.5t

Oznacza to, że zleceń stałych będzie więcej. Dlatego konieczne jest posiadanie rozwiązania do obsługi tych zamówień. Stałe zlecenie transportowe (STO) jest dokumentem używanym jako zlecenie dostawy towarów lub usług przez pracowników firmy w imieniu firmy jej własnym pojazdem zamiast korzystania z rzeczywistej usługi dostawy (np. Kuriera). STO może być wystawione przez firmę lub jej pracowników i może być wystawione z jednodniowym lub kilkudniowym wyprzedzeniem w zależności od charakteru zlecenia.
STO musi być ważne przez co najmniej 30 dni i może być wykorzystywane wyłącznie w przypadku towarów dostarczanych na teren firmy lub do domów jej pracowników, a nie do użytku osobistego zgodnie z lokalnymi przepisami. Stałe zlecenia transportowe do 3,5 tony to rosnący trend w Wielkiej Brytanii i Polsce.  Oczekuje się, że do 2030 r. Liczba ludności Wielkiej Brytanii wzrośnie o około 22 miliony.
Oznacza to, że potrzebnych będzie więcej pojazdów transportu drogowego. Rząd wyznaczył cel zmniejszenia korków o 40% w ciągu 20 lat, ale będzie to wymagało budowy większej liczby dróg, zwiększenia liczby pojazdów na drogach i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdu.

Inwestycje w firmę przyjmującą stałe zlecenia transportowe do 3.5t

Dlatego warto inwestować w stałe zlecenia transportowe (STO) – wielkogabarytowe ciężarówki, które można wykorzystać do odciążenia korków i poprawy umiejętności jazdy. Prowadząc prace STO na dużą skalę, mogą też ograniczyć emisję dwutlenku węgla i poprawić jakość powietrza. Ponadto STO są bardzo opłacalne: przeciętny koszt STO wynosi około 3 mln GBP za milę za każdy pas zamknięty z powodu prac budowlanych (tylko jeden pas na STO).
W rezultacie stały się popularne zarówno wśród władz lokalnych, jak i władz centralnych.