Notariusz Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik 

Notariusze to funkcjonariusze publiczni, którzy służą jako świadkowie przy podpisywaniu ważnych dokumentów. Notariusz jest urzędnikiem uczciwości wyznaczonym przez rząd państwowy do służenia społeczeństwu jako bezstronny świadek przy podpisywaniu ważnych dokumentów. Większość banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zatrudnia notariusza dla klientów, którzy potrzebują dokumentów poświadczonych notarialnie.

Zrozumienie roli notariusza

Notariusz – zwany także notariuszem – może być wykorzystany do stworzenia zaufanej dokumentacji lub potwierdzenia, że transakcja miała miejsce i została oficjalnie zarejestrowana. Aby dokument mógł być poświadczony notarialnie, musi zawierać deklarowane zobowiązanie. Dokument musi również zawierać oryginalne podpisy zainteresowanych stron. Dowiedz się więcej: http://www.notariusz-ligota.pl/oplaty-i-bezplatne-porady.html.

Przed podpisaniem dokumentu notariusze proszą strony uczestniczące o przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Notariusz może odmówić uwierzytelnienia dokumentu, jeśli nie ma pewności co do tożsamości stron podpisujących lub jeśli istnieją dowody oszustwa. Dokument otrzymuje następnie poświadczenie notarialne i pieczęć notariusza, który był świadkiem podpisania.

Historia zawodu

Według National Notary Association (NNA) notariusze byli wykorzystywani już w 2750 roku p.n.e. w Egipcie i Sumerze. Nazywani przez Egipcjan skrybami, ci pisarze i świadkowie udokumentowali znaczną część historii starożytnego świata. Cesarstwo Rzymskie używało notarii i scribae, aby świadczyć i dokumentować wszystko, od przemówień po pogodę i tworzyć oficjalne dokumenty. Pierwszym uznanym notariuszem był Tiron, rzymski sługa, który opracował stenogram do nagrywania przemówień.

Etapy zostania notariuszem różnią się w zależności od stanu. Zasadniczo notariusze muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać w państwie, w którym posiadają licencję. Koszty zostania notariuszem obejmują szkolenie, materiały eksploatacyjne, zobowiązanie i przysięgę. Notariusze nie mogą udzielać porad prawnych i mogą zostać za to ukarani grzywną. Nie powinni także działać w sytuacjach, w których mają osobisty interes. Wielu notariuszy świadczy swoje usługi i tworzy wykazy lub strony internetowe z danymi kontaktowymi. Wiele sklepów z opakowaniami, centrów pocztowych, usług pocztowych i kserokopiarek zatrudnia również notariuszy.